Ehdokkaat

Share on Facebook14Tweet about this on TwitterShare on Google+0

Tältä sivulta löytyvät kaikki Keski-Suomen alueelta nimetyt Vihreät kuntavaaliehdokkaat. Meitä on suuri ja moninainen joukko, enemmän kuin koskaan aikaisemmin!

Vaalityötämme voit tukea lahjoittamalla.

Sisällys

 • Keski-Suomen Vihreät ry:n ehdokkaat
 • Jyväskylän Vihreät ry:n ehdokkaat
 • Vihreä Jämsä ry:n ehdokkaat
 • Vihreä Keurusseutu ry:n ehdokkaat
 • Laukaan Vihreät ry:n ehdokkaat
 • Muuramen Vihreät ry:n ehdokkaat
 • Saarijärven Vihreät ry:n ehdokkaat
 • Äänekosken Vihreät ry:n ehdokkaat

 


Keski-Suomen Vihreiden piiri

Viitasaaren, Kannonkosken ja Joutsan ehdokkaat tervehtivät teitä! Tähän mennessä ehdokkaiksi nimetyt:

 

Hankasalmi

Hankasalmen tulevaisuus on vireässä maaseudussa, puhtaassa luonnossa ja yhdessä toimimisessa.

Koulutukseltani olen filosofian tohtori (biologia) sekä opettaja. Olen toiminut tutkijana, tutkimuksen huippuyksikön koordinaattorina, opettajana ja ympäristösuunnittelijana. Hiljattain perustimme oman monitoimialaisen osuuskunnan, jonka alla toimii myös vastaperustettu luonnonmukaiseen viljelyyn nojaava pientilamme. Olen mukana Keski-Suomen Lintutieteellisen yhdistyksen ja Hankasalmen Puutarhaseuran hallituksissa sekä BirdLife Suomen edustajistossa.

Tavoitteeni on olla mukana viemässä Hankasalmea kohti kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta, jossa kaikilla kuntalaisilla on hyvä olla.

 

Kuntavaaliteemojani ovat:

 • kestävä bio- ja kiertotalous luo yrittäjyyttä ja työllisyyttä
 • maksuton varhaiskasvatus ja laadukkaat koulutuspalvelut
 • kuntalaisten lähipalvelut on turvattava
 • vaalitaan puhtaita vesistöjä ja monimuotoista luontoa
 • hyvinvointia kansalaisopistosta, kirjastosta, luonnosta ja järjestötoiminnasta
 • torjutaan ilmastonmuutosta, tavoitteena energiaomavaraisuus – kestävästi
 • avoimuus ja tasa-arvo parhaaseen tietoon perustuvassa päätöksenteossa

Marjoa voit äänestää Hankasalmella numerolla 13!

 


 

Joutsa

Tulevaisuuden Joutsa on kestävän kehityksen kunta, joka viehättää vanhoja ja uusia asukkaita puhtaalla luonnolla, upeilla vesistöillä Päijänteeltä Suonteelle, ympäristövastuullisuudella, turvallisuudella ja hyvillä peruspalveluilla.

Kolutukseltani olen agronomi ja filosofian maisteri. Olen toiminut luomuviljelijänä, opettajana, tutkijana sekä lukuisten ympäristö- ja yrityshankkeiden projektipäällikkönä.

Olin vihreiden eduskuntavaaliehdokas vuonna 1983 Etelä-Hämeen vaalipiirissä. 2010-luvulla palasin aktiivisemmin politiikaan ja olen toiminut neljä vuotta vihreiden valtuuskunnassa Maaseutu- ja erävihreiden edustajana. Olen maaseutuvihreiden perustaja- ja hallituksen jäsen. Olen toiminut myös aktiivisesti Keski-Suomen Vihreissä ja Vihreissä Naisissa.

Poliitikkona haluan olla mukana yhteisten asioiden avoimessa  hoitamisessa yhdessä ja yhteistyössä kaikkien puolueiden kanssa ja kuntalaisia kuunnellen.

Kuntavaaliteemojani ovat:

 • kestävä bio- ja kiertotalous luo yrittäjyyttä ja työllisyyttä
 • maksuton varhaiskasvatus ja laadukkaat koulutuspalvelut
 • lähipalvelut turvattava koko kunnan alueella
 • vaalitaan puhtaita vesistöjä ja monimuotoista luontoa
 • hyvinvointia kansalaisopistosta, kirjastosta ja Haihatuksesta
 • torjutaan ilmastonmuutosta, tavoitteena öljystä vapaa Joutsa
 • lisää avoimuutta ja tasa-arvoa päätöksenteossa

Lea-Elinaa voit äänestää Joutsassa numerolla 2!

 


Kannonkoski

Pidetään huolta heikommista, pidetään huolta toisistamme!

Olen Eevi Nieminen, 36-vuotias maatalous- ja metsätieteiden maisteri sekä pienen pojan äiti Kannonkoskelta. Työskentelen palveluneuvojana pankissa ja olen juuri palaamassa hoitovapaalta työelämään.

Lähdin ehdokkaaksi kuntavaaleihin, koska tahdon tarjota äänestäjille vihreän vaihtoehdon lähipalveluiden, luonnon ja ihmisten samanarvoisuuden puolesta.

Olen maaseudun kasvatti ja pidän valtavassa arvossa sen monitahoista merkitystä yhteiskunnallemme. Me kaikki tarvitsemme elävää maaseutua peltoineen, metsineen, kylineen, kauppoineen, päiväkoteineen ja kouluineen. Lapseni päiväkotiarki on juuri alkamassa. Tahdon turvata paikkakuntani lapsille laadukkaan varhaiskasvatuksen ja koulun. Tulevaisuutemme on lapsissa ja lapsiperheissä.

Monimuotoinen luonto ja puhdas ympäristö ovat elinehto meille ihmisille. Kunnallisessa päätöksenteossa voimme valita uusiutuvaa energiaa, puhdasta teknologiaa sekä eettistä ja terveellistä lähiruokaa. Voimme suojella lähiluontoamme ja kannustaa kuntalaisia liikkumaan siellä.

Olemme kaikki yhtä arvokkaita riippumatta iästä, sukupuolesta, ihonväristä, kansalaisuudesta, uskonnosta, varallisuudesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta. Tässä eriarvoistuvassa maailmassa, jossa suvaitsemattomuus on lisääntynyt, on kunnan tehtävä olla sen vastavoimana ja puolustaa yhdenvertaisuutta.

Eeviä voit äänestää Kannonkoskella numerolla 2!

 


 

Kannonkoski

On osattava katsoa kauas, mutta nähtävä lähelle.

Olen 42-vuotias, naimisissa oleva alakoululaisen äiti. Lisäksi uusperheeseemme kuuluu 3 aikuista poikaa ja heidän vaimonsa/avovaimonsa. Olen kotoisin Kannonkoskelta.

Koulutukseltani olen kuntoutuksenohjaaja (AMK) sekä lähihoitaja ja puhevammaisten tulkki. Työurani noin ensimmäiset 15-vuotta olen tehnyt Jyväskylän kaupungilla vanhus- ja vammaispalveluissa. Kannonkoskelle paluumuutimme vuonna 2013 uuden koulun houkuttelemina. Vuodesta 2014 olen työskennellyt Karstulan kunnassa hyvinvointivastaavana.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kannonkosken yhdistyksessä olen puheenjohtajana nyt toista vuotta. Nautin ulkona liikkumisesta ja harrastan ratsastusta ja kahvakuulan heiluttelua. Perhe on minulle tärkeä.

Haluan olla mukana edistämässä kuntalaisten hyvinvointia. Itselleni tärkeitä ovat erityisesti koululaisten ja ikäihmisten hyvinvointiin liittyvät asiat. Päätöksenteossa olen tuomassa esiin päätösten vaikutuksia yksittäisten ihmisten elämään. Tärkeänä pidän myös ulkoilureittien ja kuntamme kauniisiin luonnonpaikkoihin johtavien teiden kunnostamista ja reittimerkkien ylläpitämistä. Haluan nostaa luontoympäristömme ja luonnossa liikkumisen menestystekijäksi joka lisää kuntamme kiinnostavuutta ja tuo työtä kuntamme yrityksiin.

Mirkaa voit äänestää Kannonkoskella numerolla 3!

 


Toivakka

Olen Mikael Vilpponen, 35-vuotias kuntavaaliehdokas Toivakasta. Koulutukseltani olen diplomi-insinööri ja työskentelen valaisinten tuotekehityksen ja myynnin sekä valaistussuunnittelun parissa. Perheeseeni kuuluu vaimo ja kolme alakouluikäistä lasta.

Olen ensimmäistä kertaa ehdolla ja valitsin Vihreät, koska omat teemani sopivat hyvin yhteen Vihreiden vaali teemojen kanssa: koulutuksen arvostus, ympäristön suojelu, yksilön vapaus ja perustulon kannatus. Näistä teemoista lähtien rakentuu parempi Toivakka.

Tulevina vuosina monet nykyisistä tavoistamme tehdä asioita tulevat muuttumaan. Digitalisaation jatkuminen, uusiutuvan energian hyödyntämisen kehittyminen ja lainsäädännön muutokset, esimerkiksi liikennekaari, tulevat olemaan huima mahdollisuus myös toivakkalaisille, kun tartumme niihin rohkeasti.

Digitalisaation kautta pystymme kehittämään koulujemme tarjoamaa opetusta siten, että jokaisen yksilölliset tarpeet tulevat entistäkin paremmin huomioiduiksi. Vain näin mahdollistamme jokaiselle lapselle entistäkin paremman tulevaisuuden.

Uusiutuvien energioiden saralla Toivakassa on erinomaiset mahdollisuudet aurinko-, tuuli- ja metsäenergian hyödyntämisessä.

Muutokset liikenteessä tulevat mullistamaan oman auton ja joukkoliikenteen käytön myös Toivakassa ja tulevat näin tarjoamaan myös toivakkalaisille erilaisia tapoja liikkua.

Haluan olla edistämässä uusien tapojen ja tekniikoiden käyttöönottoa ja näin mahdollistaa ekologisesti kestävän ja yksilöllisen tavan elää, oppia ja asua Toivakassa.

Mikaelia voit äänestää Toivakassa numerolla 5!

 


Viitasaari

Olen Petrus Kauppinen, Vihreiden kuntavaaliehdokas Viitasaarella. Toimin tällä hetkellä Jyväskylän Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden jäsenvastaavana sekä Jyväskylän ylioppilaskunnan varavaltuutettuna. Minulle tärkeitä vaaliteemoja ovat kasvatus ja koulutus, ympäristöystävällisyys sekä terveyspalveluiden turvaaminen ja kehittäminen.

Viitasaaren lukion käyneenä osaan arvostaa sitä että pystyin käymään toisen asteen koulutuksen omassa kunnassani ilman muuttamista vieraaseen, kyseisessä ikävaiheessa jopa pelottavaan ympäristöön. Kaikilla kunnilla ei ole tarjota tällaista vaihtoehtoa, mikä johtaa useiden nuorten muuttoon kotipaikkakunnaltaan heikentäen kunnan elinvoimaisuutta. Lukion ja hyvän ammatillisen koulutuksen turvaaminen Viitasaarella tulevat olemaan tärkeä teema kampanjassani.

Tuulivoiman tuotantoa ollaan kaavailemassa Viitasaarelle, jossa Sikamäen tuulivoimahanketta tulee tukea ja kehittää jatkossa. Tuulivoima on ympäristöjalanjäljeltään yksi kestävimmistä tavoista kehittää energiatuotantoa, minkä ohella tuulivoimahanke tuo kunnalle investointeja.

Terveyspalveluiden suhteen kunnan on pyrittävä turvaamaan esteetön ja nopea pääsy hoidon piiriin. Tämän turvaamiseksi Viitasaaren tulee jatkossakin tehdä yhteistyötä Pihtiputaan kanssa Wiitaunionin muodossa. Tämän ohella yhtenä tavoitteenani on tarjota ilmainen ehkäisy alle 25-vuotiaille nuorille.

Petrusta voit äänestää Viitasaarella numerolla 29!

 


Viitasaari

Kaikille sama mahdollisuus elää, olla ja kouluttautua niin maaseudulla kuin kaupungissa! Voimakas tahtotilani on tehdä näille asioille oikeasti jotakin.

Tämän kuvan ja sanojen takana seisoo Saana Masalin.Asun Viitasaaren keskustan tuntumassa mutta kuitenkin maalla. Talouteeni kuuluu hevonen, lampaita, kanoja ja koiria. Omavaraistalouteen pyrin niin paljon kuin mahdollista. Metsät asukkeineen ja luonto kaikkinensa on lähellä sydäntäni, vaikken itse metsästäkään, ymmärrän metsästyksen pitävän lajien kannat tasapainossa.  Teen aktiivisesti vapaaehtoistyötä, mm. päihdetyössä ja toimin lasten- ja nuortenleirillä emäntänä. Tällä hetkellä opiskelen lähihoitajaksi.

Saanaa voit äänestää Viitasaarella numerolla 30!

 

 

 


Viitasaari

Meidän Viitasaari tehdään yhdessä ja haluan antaa kaikkeni kotikaupunkini kehittämisen eteen!

Olen Mikaela Ranto, 19-vuotias ylioppilas Viitasaarelta ja ehdolla kevään kuntavaaleissa. Vapaa-ajallani uppoudun mukaansatempaaviin elokuviin ja hyviin kirjoihin.

Olen kuntavaaleissa ehdolla, sillä haluan olla kehittämässä ja rakentamassa kotikunnastani entistäkin parempaa paikkaa jokaiselle meistä. Nyt, jos koskaan Viitasaaren kunnallispolitiikka kaipaa uusia kasvoja ja nuorekasta näkökulmaa.

Minulle tärkeää ovat koulutukseen liittyvät teemat sekä houkuttelevan Viitasaaren saavuttaminen niin asukkaiden kuin matkailijoidenkin silmissä. Tärkeää on myös panostaa kaupungin yhdenvertaistamiseen, esimerkiksi palveluiden saavutettavuuteen riippumatta henkilön asuinsijainnista.

Kipinä vaikuttamiseen on saanut alkunsa vuonna 2011, kun aloitin ensimmäisessä luottamustoimessani Viitasaaren Nuorisovaltuustossa. Olen tämän jälkeen ollut aktiivisesti mukana myös oppilas- ja opiskelijakuntavaikuttamisessa sekä Suomen Lukiolaisten Liitossa aina vuoden 2016 loppuun saakka.

Mikaelaa voit äänestää Viitasaarella numerolla 31!

 


 

Jyväskylän Vihreät ry:n ehdokkaat

Jyväskylän Vihreiden omat kuntavaalisivut löydät täältä>.

Touko Aalto

Babak Afarin

Iida Asikainen

Jasmine Dietz

Bella Forsgren

Taina Hakola

Irene Hallamäki

Jari Harju

Mauno Harju

Timo Hautala

Mira Heinonen

Arjo Heinsola

Ilari Helke

Ilona Helle

Nico Holmberg

Leevi Hänninen

Joni Rantala

Ari Jäntti

Vesa Kaakkurinniemi

Antti-Juhani Kaijanaho

Kauko Karivuo

Virpi Kauko

Heli Kaunismaa

Saima Kaunismaa

Minna Kilpala

Joonas Koponen

Joachim Kratochvil

Liisa Kuparinen

Kati Laakso

Sari Laine

Emilia Lakka

Riikka Leinonen

Tommi Liinalampi

Tuija Elina Lindström

Ari-Pekka Liukkonen

Meri Lumela

Leena Lyytinen

Riitta Lätti

Juuso Marttila

Jutta Mélart

Jari Moisander

Petri Mutka

Juho Mäkinen

Tuija Mäkinen

Raisa Ojaluoto

Emma Ojanen

Petri Paunonen

Kaisa Peltonen

Hanna Pennanen

Suvi Perttula

Panu Piirtola

Jouko Pulkkinen

Anni Pursiainen

Anniina Pusa

Martti Rajamäki

Iikka Rautiainen

Jassin Rezai

Elina Ripatti

Janne Ruuth

Risto Rönnberg

Ninna Salakka

Niina Simanainen

Amir Soltanpanah

Heikki Susiluoma

Emilia Tahkola

Kimmo Tanner

Timo Taskinen

Tommi Tienhaara

Tero Tilius

Irina Tuokko

Petri Turunen

Tanja Tuulinen

Antti Törmälä

Annimaria Valli

Sari Viinikainen

Petri Vähäkangas

Jaakko Väisänen

Timi Wahalahti

Ari Wahlstedt

Antti Yli-Tainio

Kyösti Ylikulju

 


 

Vihreä Jämsä ry:n ehdokkaat

Jämsän Vihreiden omat kuntavaalisivut löydät täältä>.

Jari Järvenranta

Svetlana Kyrölä

Fauzia Likki

Anna Lipstok

Marianne Palin

Saara Peutere-Heikka

Susanna Sinisaari-Kaislo

Tommi Tapiainen

Mirva Valanti

Anna-Kaisa Vierinen

Tarja Viitala

Mari Äikäs

 


 

Vihreä Keurusseutu ry:n ehdokkaat

Vihreä Keurusseutu ry:n omat kuntavaalisivut löydät täältä>.

Keuruu:

Unto Mikkonen

Hanna Nelimarkka

Pekka Ylikauppila

 

Multia:

Irene Hannele Haahkala

Kalevi Jokipalo

Esa-Jussi Salminen

 

Petäjävesi:

Nina Hirsiaho

Ritva Lehtonen

Erkki Ruuska

Janne Räisänen

 


Laukaan Vihreät ry:n ehdokkaat

Laukaan Vihreiden omat kuntavaalisivut löydät täältä>.

Anu Flyktman

Kalevi Flyktman

Jorma Jolanki

Anne Leinonen

Tero Lämsä

Sanja Sateenranta

Elina Sillanpää

Arto Suuronen

Hannele Vestola


 

Muuramen Vihreät ry:n ehdokkaat

Muuramen Vihreiden omat kuntavaalisivut löydät täältä>.

Teea Kortetmäki

Seija Leinonen

Luka Lindqvist

Jussi Petäjä

 


 

Saarijärven Vihreät ry:n ehdokkaat

Saarijärven Vihreiden omat kuntavaalisivut löydät täältä>.

Erkki Anttonen

Erna Elo

Pulmu Kuorelahti-Juntunen

Anu Oksanen

Hannu Salminen

Tero Tenhunen

 


 

Äänekosken Vihreät ry:n ehdokkaat

Äänekosken Vihreistä ehdokkaista löydät lisätietoa täältä>.

Pilvi Honka

Heidi Rinne

Tommi Sulkala

Jaana Tani

Kimmo Tuikka

Minna Tuikka

 

 

 

Share on Facebook14Tweet about this on TwitterShare on Google+0