Vaaliohjelma

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0

Keski-Suomen Vihreiden vaaliohjelma 2015

Turvataan puhdas luonto jälkipolville!

Haluamme turvata tulevien sukupolvien mahdollisuuden nauttia puhtaasta luonnosta ja ympäristöstä. Tämä tapahtuu huomioimalla maapallomme kantokyky jokapäiväisissä valinnoissamme. Panostamalla kotimaiseen, vähäpäästöiseen energiantuotantoon, biopolttoaineiden käyttöön ja energiatehokkuuteen voimme paitsi torjua ilmastonmuutosta, saavuttaa myös suoraa taloudellista hyötyä. Kehitetään joukkoliikennettä – mukaan lukien raide- ja kutsuliikenne – koko maakunnan alueella. Edistetään henkilö- ja linja-autoliikenteen siirtymistä biokaasun käyttöön. Metsiä ja soita on suojeltava sekä lajien monimuotoisuutta varjeltava. Puhdas ilma, luonto ja vesi ovat yhteinen etumme niin kaupungissa kuin maaseudulla.

 • Edistetään bio-, tuuli- ja aurinkoenergian käyttöä sekä energiatehokkuutta
 • Parannetaan julkisen liikenteen toimivuutta ja edistetään biopolttoaineiden käyttöä
 • Turvataan lajien monimuotoisuus ja luonnon puhtaana pysyminen

Pidetään huolta kaikkein heikoimmista!

Haluamme taata tuen ja turvan kaikille erilaisissa elämäntilanteissa. Maassamme on liikaa köyhyyttä ja syrjäytyneisyyttä, vaikka elämme materiaalisen hyvinvoinnin kulta-aikaa. Voimme korvata nykyisen sosiaaliturvaviidakon toimivalla ja työntekoon kannustavalla perustulolla sekä tukemalla kolmannen sektorin toimintaa. Vaikeudet työnteon, opiskelun, terveyden ja elämänhallinnan suhteen voidaan ratkaista, ennen kuin ne kasautuvat ja kärjistyvät. Nuoria ja lapsiperheitä on tuettava ja kuultava nykyistä enemmän ja etsittävä ratkaisuja koulupudokkuuteen sekä syrjäytymiseen. Eläkeläisten kasvava joukko on voimavara ja vireä vanhuus kaikille tärkeä tavoite. Toisesta huolen pitämisen tulee olla yhteinen tehtävämme.

 • Siirrytään perustuloon (kts. www.vihreat.fi/perustulo)
 • Lisätään varoja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn ja nuorisotakuuseen
 • Siirretään terveydenhuollon ja vanhustenhoidon painopistettä kohti ennaltaehkäisyä

Tuotetaan kestävää vaurautta!

Haluamme tuottaa maahan kestävää vaurautta, joka ei tuhoa tulevien sukupolvien mahdollisuutta onneen ja hyvinvointiin. Ympäristön huomioon ottaminen taloudellisen hyvinvoinnin tavoittelussa ei ole haitta vaan etu. Keski-Suomi voi olla puhtaan teollisuuden ja biotalouden edelläkävijä Suomessa. Näin lisätään paljon kaivattua työllisyyttä. PK-yritysten toimintamahdollisuuksia on parannettava arvonlisäveron alarajaa nostamalla ja madaltamalla kynnystä työvoiman palkkaamiseen. Yrittäjäksi ryhtymistä helpotetaan kehittämällä yrittäjän sosiaaliturvaa. Työurien pidentyessä on työelämästä tehtävä aiempaa joustavampaa ja työtä jaettava nykyistä tasaisemmin. Työn ja talouden tulee palvella ihmisten hyvinvointia, eikä päinvastoin.

 • Helpotetaan PK-yrityksien  toimintaa sekä kykyä työllistää
 • Edistetään työhyvinvointia ja joustavia työelämäratkaisuja
 • Tuetaan teollisuuden siirtymistä biotalouteen ja uusien puhtaiden teollisuuden alojen syntyä

Tehdään koulusta maailman paras!

Haluamme, että Suomessa on maailman paras koulu. Tavoitteena on, että perusopetuksessa jokainen lapsi ja nuori saa asuinpaikasta riippumatta yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvään oppimiseen. Oppimisen tulee olla innostavaa sekä kokeilevaa ja oppimisympäristön viihtyvyyteen sekä turvallisuuteen on kiinnitettävä huomiota. Ryhmäkokojen tulee edistää kasvun ja oppimisen tavoitteita. Opettajan korkeaa ammattitaitoa arvostetaan antamalla vapautta opetuksen toteutukseen ja kannustamalla ammatilliseen kehittymiseen. Koko ikäluokalle tulee taata toisen asteen koulutus, jota uudistamalla voidaan vastata nykyistä paremmin opiskelijoiden, yhteiskunnan ja työelämän tarpeisiin. Varallisuudesta riippumattomat mahdollisuudet opiskella, maksuton korkeakoulutus ja alueellisesti kattava oppilaitosverkosto ovat suomalaisen osaamisen perusta. Koulutus on sijoitus tulevaisuuteen, eikä siitä kannata säästää.

 • Turvataan laadukas varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus
 • Vahvistetaan toisen asteen koulutusta vastaamaan opiskelijoiden ja työelämän tarpeisiin
 • Säilytetään korkeakoulutus maksuttomana ja opetus sekä tutkimus laadukkaana

 

Keski-Suomen Vihreiden vaaliohjelma pdf-muodossa

 

Keski-Suomen Vihreiden vaaliesite, jossa myös nostoja vaaliohjelmasta

Vihreän liiton vaaliohjelma

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0

1 Comment

 1. Pingback: Yrittäjyys, biotalous ja koulutus – Keski-Suomen Vihreiden vaaliohjelma | Keski-Suomen Vihreät

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *