Kuntavaalit 2017

Share on Facebook9Tweet about this on TwitterShare on Google+0

Kuntavaalit käydään 9. huhtikuuta 2017

Kunnissa päätetään isoista ja pienistä tärkeistä asioista. Vihreät haluaa yhdessä ihmisten kanssa rakentaa kestävää tulevaisuutta. Näissä kuntavaaleissa päätetään Suomen suunnasta. Me valitsemme inhimillisen vaihtoehdon.

Tule mukaan rakentamaan yhä vihreämpiä kuntia Keski-Suomeen!

Vihreä kuntavaaliohjelma 2017

Kunnilla on paljon valtaa, ja siellä voimme valita tälle maalle uuden suunnan. Maan hallitus leikkaa hyvinvoinnista ja koulutuksesta. Me Vihreät haluamme suojella kestävillä uudistuksilla sitä, mikä on arvokasta. Kuntavaaleissa juuri Sinulla on mahdollisuus valita inhimillinen vaihtoehto.

Tulevaisuudessa haluamme palauttaa koulutuksen taas suomalaisen yhteiskunnan menestystarinaksi, suojella yhteistä ympäristöämme, torjua köyhyyttä ja luoda työtä ja hyvinvointia kaikkialla Suomessa. Nämä tavoitteet muodostavat Vihreiden keskeiset kuntavaaliteemat.

Koulutukseen panostainen on tärkeimpiä investointeja, joita kunnat voivat tehdä. Hallitus on leikannut historiallisella tavalla koulutuksesta ja ja päivähoidosta, mutta kunnissa voidaan valita toisin. Vihreille on tärkeää, että kaikilla lapsilla on yhtäläinen oikeus laadukkaaseen päivähoitoon. Lupaamme tehdä töitä kunnissa myös sen eteen, että ammatillisen koulutuksen rahoitus turvataan ja jokaiselle nuorelle taataan toisen asteen koulutuspaikka.

Kuntapäättäjien käsissä on se, millaista elinympäristöä ihmisille rakennetaan.  Vihreiden tavoitteena on tehdä liikkumisesta sujuvaa sekä kehittää kaupunkeja eheinä kaupunkeina ja maaseutua maaseudun elinvoiman ehdoilla.  Paikallisten kysymysten lisäksi kunnissa kannetaan vastuuta koko ihmiskunnan tulevaisuudesta. Ilmastonmuutos pysäytetään kunnissa. Vihreiden tavoite onkin, että 2030-luvulla kaikki kunnat ovat hiilineutraaleja.

Köyhyyden ja syrjäytymisen torjuminen kunnissa on yksi Vihreiden ohjelman painopisteistä. Kuntien keskeinen tehtävä on edistää terveyttä ja hyvinvointia sekä puolustaa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Syrjäytymistä torjutaan puuttumalla esimerkiksi asunnottomuuteen. Kuntien käsissä on asuntojen rakentaminen ja kaavoittaminen, jotta jokaisella olisi mahdollisuus kohtuuhintaiseen asuntoon. Ja kun tasa-arvoiset palvelut ovat kaikkien saatavilla varallisuuteen katsomatta, kunta on parempi paikka kaikille elää.

Kunnat voivat olla avainasemassa uuden työn ja kestävän talouden luomisessa, sillä juuri kuntien päätöksillä luodaan edellytyksiä uusille työpaikoille ja alueen elinvoimalle. Uutta työtä luodaan parhaiten sijoittamalla uusiin ratkaisuihin: joukkoliikenteeseen, puhtaaseen energiaan, kestävään rakentamiseen ja vaikkapa luomuruokaan. Näin kunnissa voidaan kehittää kestävää ja reilua taloutta ja työtä.

Kuntavaaleissa valitaan, mihin suuntaan haluamme Suomen viedä. Yhdessä voimme rakentaa paremman huomisen ja näyttää, että tämän hienon maan tulevaisuus on valoisa ja inhimillinen. Päätös on sinun!

 


Käännetään Suomen suunta: 12 vihreää lupausta kuntiin

Lupaamme tehdä parhaamme tehdäksemme seuraavista 12 tavoitteesta totta seuraavalla vaalikaudella.

Rakennetaan lapsillemme maailman paras koulu

1 Palautetaan kaikkien lasten oikeus laadukkaaseen päivähoitoon ja edetään kohti maksutonta varhaiskasvatusta
2 Perutaan koulutusleikkaukset kunnissa ja tehdään kouluista maailman parhaita
3 Huolehditaan koko kansan kulttuurista ja sivistyksestä

Suojellaan yhteinen ympäristömme

4 Ilmastonmuutos pysäytetään kunnissa
5 Tehdään liikkumisesta sujuvaa ja elinympäristöstä viihtyisä
6 Suojellaan korvaamaton luontomme

Torjutaan köyhyyttä ja eriarvoisuutta, tehdään hyvinvointia lähellä ihmistä

7 Sosiaali- ja terveyspalvelut uudistetaan ihmisten ehdoilla ja ongelmat ehkäistään ennalta
8 Kamppaillaan köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan
9 Kunnista tehdään tasa-arvoisia ja syrjinnästä vapaita

Luodaan työtä ja turvaa koko Suomeen

10 Luodaan työpaikkoja ja elinvoimaa kuntiin koko maassa
11 Nostetaan ihmisiä työttömyydestä työhön
12 Tehdään kotouttaminen hyvin ja otetaan uudet suomalaiset mukaan

Tutustu kuntavaaliohjelmaan >

Share on Facebook9Tweet about this on TwitterShare on Google+0