Vihreän liiton jäsenyys on kannanotto maailman menoon

Maksamalla jäsenmaksun tuet työtämme paremman maailman puolesta. Jäsenenä voit halutessasi myös itse osallistua aktiivisesti vihreiden toimintaan. Mukaan toimintaan voit toki tulla, vaikka et olisikaan vielä maksanut jäsenmaksua.

Valtuustoaloite Jaroslavlin aukion kunnostustöiden siirtämisestä myöhempään ajankohtaan

Jaroslavlin aukion kunnostustöille on varattu 300 000 euroa vuoden 2007 talousarvioon. Summa on suuri ottaen huomioon kaupungin tämänhetkiset taloudelliset haasteet. Vihreä valtuustoryhmä pitää aukion kunnostamista sinänsä perusteltuna investointina: Viitaniemi on merkittävä arkkitehtoninen kokonaisuus, yksi matkailunähtävyyksistämme sekä suosittu kaupunkilaisten virkistysalue. Aukio muistuttaa olemassa olollaan yhteyksistämme ystävyyskaupunkeihimme ympäri maailmaa. Aukioilla on myös tärkeä merkitys demokratian historiassa ja […]

Read More

Valtuustoaloite seutukunnallisen ilmastostrategian käytäntöön viemisestä Jyväskylän maalaiskunnassa

23.1.06 Ilmastonmuutos on yksi tämän vuosisadan vakavimpia uhkia ihmiskunnan  hyvinvoinnille. Ilmaston lämpenemisen arvioidaan mm. nostavan merenpintaa, voimistavan äärimmäisiä sääilmiöitä kuten tulvia ja pyörremyrskyjä, lisäävän nälkää, pahentavan vesipulaa, heikentävän luonnon monimuotoisuutta sekä ajavan ihmisiä ympäristöpakolaisiksi. Kohtuuttomien riskien välttämiseksi EU on asettanut tavoitteeksi rajoittaa lämpeneminen enintään kahteen asteeseen. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää teollisuusmaiden päästöjen vähentämistä 30 %:lla ennen […]

Read More

Aloite Jyväskylän kaupungin julistamisesta GMO-vapaaksi alueeksi

GMO-vapaalla alueella tai tuotteessa ei käytetä muuntogeenisiä organismeja. Eurooppalaisten muuntogeenivapaiden alueiden kehitys on ollut voimakasta viimeiset kaksi vuotta. Suomessa ei ole käyty kattavaa keskustelua geenimuunnelluista organismeista (GMO). Päättäjille on tarjottu aiheesta hyvin yksipuolista tietoa. Geenitekniikkaan on keskittynyt vuodesta 2000 Kansalaisten Bioturvayhdistys ry. Joukko suomalaisia kansalaisjärjestöjä ovat nyt yhdistäneet voimansa ja aloittaneet GMO-vapaa Suomi –kampanjan. Kampanjan […]

Read More