Niina Simanainen, Maia Fandi ja Heli Järvinen: Turpeennostossa kuunneltava paikallisia

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0

Jyväskylässä paikallisten vihreiden naisten kanssa 17.11.2010 kävelykadulla kampanjoinut kansanedustaja Heli Järvinen (vihr.) ehdottaa ympäristölakia muutettaviksi siten, että turpeennostoluvat voitaisiin evätä luontoarvojen perusteella. Järvisen mukaan nykyinen lainsäädäntö ei ota tarpeeksi huomioon luontoarvoja.

– Monissa kunnissa ja kaupungeissa vastustetaan yksimielisesti turpeennostoa alueelta. Luvat turpeennostolle kuitenkin annetaan, koska nykylain mukaan luontoarvojen vahingoittumiseen tai tuhoutumiseen ei luvan myöntävä Ely-keskus voi suoraan vedota. Lakia on muutettava luontoarvot paremmin huomioonottavaksi, Järvinen sanoo.

Turpeennoston vaikutuksista puhutaan hänen mielestään usein vain kotimaisuuden ja työllistävyyden näkökulmasta.

– On syytä muistaa, että turpeennosto ja –poltto ovat haitallista niin paikallisille vesistöille, luonnolle kuin ilmastonmuutoksen torjunnallekin. Turpeen verokohtelun pitää huomioida paremmin sen kokonaisvaikutukset ympäristölle.

Jyväskyläläinen kaupunginvaltuutettu ja maakuntavaltuutettu Maia Fandi on huolissaan turvetuotannon vaikutuksista Keski-Suomen vesistöihin.
– Turvetuotannolla on paikallisesti merkittävä vaikutus vedenlaatuun, esimerkiksi Saarijärven reitin alueella turvetuotannon alueet ovat turmelleet vesistöä, Fandi muistuttaa.

– Maakunnassa valmistelun alla on 3. vaihemaakuntakaava, jossa sovitetaan yhteen mm. turvetuotannon, suoluonnon monimuotoisuuden ja vesiensuojelun tavoitteita. Maanantaina 15.11.2010 pidetyssä maakuntavaltuuston kokouksessa vihreä maakuntavaltuustoryhmä jätti aloitteen tuulipotentiaalisten alueiden lisäämisestä
3.vaihemaakuntakaavaan, sillä uusiutuvissa energialähteissä on myös Keski-Suomen alueella mahdollisuuksia, Fandi kertoo.

Keski-Suomen Vihreiden Naisten varapuheenjohtaja Niina Simanainen muistuttaa, että hallitus on sitoutunut luopumaan vuoteen 2050 mennessä hiilidioksidipäästöjä aiheuttavasta turpeen käytöstä. Kun vielä turpeen hiilidioksidipäästöt ovat suuremmat kuin kivihiilellä, tarvitaan selkeää energiaverojen pitkän aikavälin suunnitelmaa.

– Jos verokohtelu on turvetuotantoa suosiva, annetaan viesti, että investoinnit turvevoimaloihin ovat kannattavia myös tulevaisuudessa. Vihreille on tärkeää, että luodaan kaikille energiaveroille pidemmän aikavälin verosuunnitelma. Näin sekä yritykset että yksityisetkin osaavat ottaa veromuutokset huomioon investoinneissaan. Tällä vältetään poukkoileva politiikka ja vähennetään epävarmuutta hinta- ja teknologiakehityksessä. Yritykset panostavat taloudellisesti kannattavimpaan vaihtoehtoon, perustelee Simanainen.

Keski-Suomen Vihreät ovat asettaneet tähän mennessä 10 ehdokasta tuleviin eduskuntavaaleihin. Maia Fandi ja Niina Simanainen ovat ehdolla Keski-Suomessa. Heli Järvinen pyrkii uusimaan kansanedustajan paikkansa kotivaalipiirissään Etelä-Savossa, jossa turpeennoston vesistövaikutukset tulevat nousemaan yhdeksi vihreiden keskeisistä vaaliteemoista.

Lisätiedot: Heli Järvinen puh. 050 512 1736

Maia Fandi puh. 050 524 2833

Niina Simanainen puh. 040 417 0565

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0

About the Author: Toiminnanjohtaja

Keski-Suomen Vihreiden toiminnanjohtaja Veikko Ahola

1 Comment

 1. Riitta Mäenpää

  Hei !!
  Multia, Keuruu ja Saarijärvi ovat koonneet voimiansa yhteen ja yrittävät kaataa Keljonkaavan. Minun kotikuntani Multian kohtalo, varsinkin kotitaloni tulevaisuus sahrajärvellä, on sanoin kuvaamattoman kamala. Ei jää suon suota kuin pelkkää turvepeltoa. Onko siiihen pakko suostua?
  Onko mitään mahdollista keinoa saada nurin koko kaava ehdotus. Lisätietoja asiasta ja mielipiteistämme osoitteesta:
  http://www.adressit.com/turve_multia
  ————————–
  Maanantaisen Saarijärvellä pidetyn seminaarin palutetta:
  Jäi sanomatta kaikille se paikallisdemokratiavaje, joka ilmeni, kun Anne Kalmari näytti maakuntavaltuutettujen luetteloa:
  Multialta on vain yksi edustaja 79 valtuutetusta.
  Kuitenkin voidaan päättää vaikkapa 78-1 siitä, että Multian suot voidaan järkyttävän tarkkaan kaavoittaa poiskaavittaviksi.

  Jos Pylkönmäellä vielä riittäisi kaavoitettavia soita, niin sieltä ei ole yhtään valtuutettua. Avosoita Pylkönmäellä on 8 km2, pelkästään Vapon 2010 tilastossa turvetuotannossa on 7,6 km2. Yksityisten nimissä anottuja sen lisäksi. Suo-luonnonvaran hävityksestä aiheutunutta Pylkönmäen maa-aluekokonaisuuden ja rantamökkien arvonmenetystä olla mitenkään rahallisesti korvaamassa. Nyt Multia on saamassa saman kolonialistisen kohtelun.

  Kukaan ei tuonut julki, että Vapo käyttää nykyään yksityisiä bulvaaneina. Lupa herkeää selkeän herkästi ja nopeasti, kun painolastina ei ole aiempia humuspäästösyntejä. Olipa Vapo viisaasti nyt poissa tilaisuudesta, vaikka ennakkojulkisuutta oli yllin kyllin.

  Terveisin Riitta

Comments are closed.