Naishehkua Minna Canthin hengessä -tasa-arvojuhla Seminariumissa. Lipputulot Naisten Pankille.