Meri Lumela sosiaali- ja terveysjärjestöjen paneelissa Minnansalissa