Lapsiperheiden oikeus toimeentuloon on turvattava

Share on Facebook22Tweet about this on TwitterShare on Google+0

Keski-Suomen Vihreiden syyskokous
27.11.2010 Petäjävedellä
Kannanotto

Keski-Suomen Vihreät vaatii köyhille lapsiperheille parempaa toimeentuloa. Vihreiden tavoitteena on kaikille kansalaisille kuuluva, nykyiset minimietuudet korvaava perustulo.

Lapsiperheiden tulokehitys on jäänyt jälkeen muista väestöryhmistä ja toimeentulo-ongelmat ovat yleisiä alle kolmevuotiaiden lasten perheissä sekä monilapsisissa perheissä. Erityisen huonossa asemassa ovat yksinhuoltajien perheet. Kun vanhempi joutuu jatkuvasti kamppailemaan rahan riittävyyden kanssa, se vaikuttaa myös lapsiin. Lapselle köyhyys voi merkitä joutumista harrastamisen ja kaveripiirin ulkopuolelle.
Tällä hallituskaudella on vihdoin korotettu pienimpiä äitiys- isyys- ja vanhempainrahoja, yksinhuoltajien lapsilisää ja kotihoidontukea. Lapsilisään tuli myös tasokorotus kolmannesta lapsesta lähtien ja ensi vuoden alusta säännölliset indeksikorotukset. Nämä korotukset ovat askelia oikeaan suuntaan ja niitä tulee ottaa lisää. Kaikkein köyhimpien lapsiperheiden elämää helpotetaan heti kun lapsilisää ei enää oteta huomioon tulona toimeentulotukea myönnettäessä.
Lasten hyvinvointi ei ole pelkästään perheiden taloudellisesta toimeentulosta kiinni. Usein lapset jäävät vaille riittävää vanhemman läsnäoloa ja huomiota työelämän vaatimusten vuoksi.  Työ- ja perhe-elämän yhdistäminen edellyttää sitä, että pienten lasten vanhemmilla on mahdollisuuksia järjestää työaikansa lasten hoitojärjestelyjen kannalta mielekkäällä tavalla. Vanhempainvapaat tulisi myös voida käyttää joustavasti pienemmissäkin pätkissä tai osa-aikaisesti perheen arkea parhaiten tukevalla tavalla.
Vihreässä lapsiperhepolitiikassa vaaditaan vanhemmille mahdollisuutta jakaa perhevapaat tasa-arvoisesti keskenään. Tämä toteutuu kun vanhempainvapaasta kuusi kuukautta kiintiöidään äidille, kuusi kuukautta isälle tai lapsen toiselle huoltajalle ja kuusi kuukautta jaettavaksi vanhempien yhteisesti päättämällä tavalla. Yksinhuoltajaperheissä vanhempainvapaan tulee olla täysimääräisesti ainoan huoltajan käytettävissä.

Lisätietoja
Elina Sillanpää +358 50 3690624

Share on Facebook22Tweet about this on TwitterShare on Google+0

About the Author: Toiminnanjohtaja

Keski-Suomen Vihreiden toiminnanjohtaja Veikko Ahola

1 Comment

 1. Ritva Lehtonen

  Lapsiperheille tulee turvata riittävä toimeentulo. Sama koskee myös muita vähävaraisia, pätkätyöläisiä, sairaita, opiskelijoita ja vanhuksia.
  Toimeentulo tule laskea todellisten kulujen mukaan ei laskennallisten vain papereissa esiintyvän kuvitellun mukaan.
  Köyhän lapsi alkaa syrjäytymään jo peruskoulussa, jos se erottuu esim. vaatetuksen, varusteiden ja hygienian muodossa ns. varakkaampien lapsista.
  Liian pieni tulo näkyy juuri lapsen varusteissa ja lapset vertaavat niitä keskenään.
  Näin alkaa syrjäytyminen ja köyhyyden periytyminen, mikä on selvä poliittinen valinta, ei oikeasti periytyvä.
  Työtön tai pätkätöitä tekevä ei saa riittävää varallisuutta lastensa riittävään kehitykseen ja tasa-arvoiseen koulunkäyntiin.
  Tämä asia on korjattavissa, jos löytyy näkemystä ja poliittista tahtoa.

Comments are closed.