Karimäki puhui 11.11.2007 Laukaassa

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0

Kansanedustaja Johanna Karimäki Laukaassa:
Maatilojen energiaomavaraisuutta tuettava

”Maaseudun asukkaiden mahdollisuuksia ympäristöystävällisiin
energiaratkaisuihin on edistettävä valtion avustuksin”, sanoo
kansanedustaja Johanna Karimäki (vihr.). Karimäki puhui sunnuntaina 11.11.
Laukaan Vihreiden syyskokouksessa bioenergiasta sekä maaseudun ja kylien
elinvoimaisena pitämisen puolesta ja muistutti, että Laukaan kaltaisten
maaseutumaisten kuntien elinkelpoisuuden eräs edellytys on nimenomaan
lähipalvelujen säilyttäminen.

Karimäki korostaa erityisesti maatilojen energiaomavaraisuuden
kehittämistä ja merkitystä maaseudun elinvoimaisuuden yhtenä tekijänä.

”Useamman maatilan muodostama osuuskunta voisi tuottaa biokaasusta
energiaa niin omiin tarpeisiinsa kuin myytäväksikin.” Esimerkiksi Karimäki
ottaa Vehmaalla sijaitsevan 20 sikalan yhteisen laitoksen, joka tuottaa 2
megawattia lämpö- ja 1,4 megawattia sähköenergiaa.

Karimäki kantaa myös huolta aiemmin tehtyjen tukiratkaisujen vaikutuksesta
bioenergian käytön edistämiseen. Edellisen hallituksen turve-energialle
päättämä takuuhinta on johtanut osin siihen, että energiapuun käyttö on
nykyisin turpeen käyttöä kannattamattomampaa.

”Tämä on ongelmallista, koska turve on yksi eniten kasvihuonekaasupäästöjä
aiheuttavista polttoaineista”, toteaa kokouksessa läsnä ollut Vihreä
Keski-Suomi ry:n puheenjohtaja Tuomas Viskari.

Lisätietoja
Terhi Ek, Laukaan Vihreät ry
p. 041-5477107

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0

About the Author: arkisto